escort.nl maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.       Sluiten

Privacy statement

escort.nl, RedLightOnline, alsmede alle onderliggende webpagina’s (hierna te noemen: RedLightOnline) neemt uw privacy zeer serieus en zal informatie over u op een veilige manier verwerken en gebruiken. Op deze pagina staat het Privacy Statement van RedLightOnline. We raden u aan dit Privacy Statement aandachtig door te nemen. De met hoofdletters geschreven woorden in dit Privacy Statement zijn gedefinieerd in de Algemene Voorwaarden.

1. Wie is RedLightOnline?

RedLightOnline is een online dienst met het doel om via de Website aan Sexwerkers en Bedrijven een platform te bieden waarop zij door middel van een Profiel informatie over henzelf kunnen verschaffen. Deze Profielen kunnen door Bezoekers van de Website worden bekeken en indien gewenst kan de Bezoeker met een Sexwerker of Bedrijf in contact worden gebracht via de Website. RedLightOnline heeft uitsluitend een passieve rol met betrekking tot de (totstandkoming van) de verbinding tussen een Sexwerker/Bedrijf en een Bezoeker. RedLightOnline heeft dan ook geen enkele invloed op de totstandkoming, noch de invulling van dit contact of verbinding.

RedLightOnline is een dienst van de besloten vennootschap Virtual PC Services B.V.; gevestigd en kantoorhoudende aan de Tingietersweg 14-16, 2031 ES Haarlem, www.virtualpcservices.nl, info@virtualpcservices.nl, Tel. +31-23-7519820, fax +31-23-7519817, ingeschreven in het Handelsregister onder dossiernummer 37074926.

2. Welke informatie wordt door RedLightOnline verzameld en verwerkt?

Om gebruik te kunnen maken van de Dienst moet de Sexwerker een Persoonlijk Profiel aan te maken op de Website. Dit Persoonlijk Profiel kan gekoppeld worden aan een Bedrijfsprofiel en bekeken worden door Bezoekers. Bezoekers kunnen voor het leggen van contact met een Sexwerker of Bedrijf en voor aanvullende informatie over de Sexwerker of het Bedrijf een Account aanmaken op de Website. Voor het aanmaken van een Profiel of Account dient de Gebruiker RedLightOnline bepaalde informatie te verschaffen.

Persoonlijk Profiel

Om gebruik te kunnen maken van de Dienst dient een Sexwerker een Persoonlijk Profiel aan te maken. Bij het aanmaken van een dergelijk Profiel wordt om bepaalde gegevens over de Sexwerker gevraagd. Sexwerker is verplicht de volgende gegevens te verstrekken: e-mailadres, telefoonnummer, profiel naam, wachtwoord, geslacht, geboortedatum, land, provincie, woonplaats, nationaliteit, opleidingsniveau, gesproken talen, roken, beschikbaar voor, indien escort maximale reisafstand, profiel tekst, cupmaat, schaamhaar, haarkleur, kleur ogen, uiterlijk, lengte, figuur, geaardheid, piercings, tatoeages, minimaal 1 tarief, minimaal 1 service, minimaal 1 ochtend, middag, avond of nacht beschikbaar.

Op het Persoonlijk Profiel dienen minimaal 4 foto's van Sexwerker te worden geplaatst. Aanvullend beeldmateriaal, zoals aanvullende foto's of webcamfilmpjes kunnen tevens bij het Profiel worden geplaatst. Het Profiel is openbaar en dus zichtbaar voor alle bezoekers van de Website, ongeacht of zij Bezoekers zijn die de Dienst afnemen of wensen af te nemen.

Bedrijfsprofiel

Een Bedrijf kan ook een Profiel aanmaken, namelijk een Bedrijfsprofiel. Dit Bedrijfsprofiel bevat koppelingen naar Persoonlijke Profielen van Sexwerkers die bij het Bedrijf werkzaam zijn. Het Bedrijfsprofiel bevat daarom de gegevens zoals bij het Persoonlijk Profiel hierboven aangegeven. Daarnaast dient het Bedrijf aanvullende gegevens te verstrekken, namelijk: e-mailadres, bedrijfsnaam, wachtwoord, land, provincie, woonplaats, adres, postcode, telefoonnummer voor klanten, contactpersoon, telefoonnummer voor ons.

Content

RedLightOnline slaat alle Content die een Sexwerker of Bedrijf via de Website ter beschikking stelt op en verwerkt deze. Wanneer een Sexwerker of Bedrijf een Profiel aanmaakt en/of Content via een Profiel publiceert, kunnen ook andere Gebruikers de Content gebruiken en erop reageren door middel van, maar niet beperkt tot, het geven van een beoordeling.

Wanneer een Profiel wordt beëdigd, zal RedLightOnline het Profiel onmiddellijk ontoegankelijk maken. RedLightOnline blijft echter gerechtigd om alle Content te gebruiken in overeenstemming met de Algemene Voorwaarden. Op uw eerste verzoek zal RedLightOnline de Content anonimiseren of verwijderen.

Account

Bezoeker kan een Account aanmaken op de Website. Bij het aanmaken van een Account wordt om bepaalde gegevens over de Bezoeker gevraagd. Bezoeker is verplicht de volgende gegevens te verstrekken: alias, e-mailadres, wachtwoord

Wanneer een Account wordt beëdigd, zal RedLightOnline het Account onmiddellijk ontoegankelijk maken.

Automatisch gegenereerde informatie

Om de Website optimaal te kunnen laten werken (bijvoorbeeld om pagina's goed te kunnen weergeven en om de Dienst te beveiligen) heeft RedLightOnline bepaalde informatie nodig. RedLightOnline verzamelt daarom automatisch gegenereerde informatie over surfgedrag tijdens het gebruik van de Website. Deze informatie bestaat uit het IP-adres (nummer van de computer dat het mogelijk maakt de computer te herkennen).

Voor zover RedLightOnline deze informatie gebruikt, is het altijd geanonimiseerd.

3. Wat zijn cookies en hoe gebruikt RedLightOnline ze?

Voor het verzamelen van gegevens gebruikt RedLightOnline cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op de harde schijf of in het geheugen van uw computer worden opgeslagen. Hier kunt u onze Cookie Policy lezen.

4. Voor welke doeleinden zal RedLightOnline informatie over u gebruiken?

Doeleinden

RedLightOnline zal informatie over u voor de volgende doeleinden gebruiken:

  • om uw gebruik van de Dienst mogelijk te maken;
  • om u informatie toe te zenden omtrent de eigen diensten van RedLightOnline en om te reageren op vragen en/of klachten die u hebt;
  • om u informatie toe te zenden omtrent de producten of diensten van partners van RedLightOnline, voorzover u daarvoor toestemming hebt gegeven;
  • om de Dienst te beveiligen, aan te passen en te verbeteren;
  • om betalingen te verwerken;
  • om informatie over u te verstrekken aan derden indien u daartoe toestemming hebt gegeven of op basis van wet- en/of regelgeving;
  • voor het opstellen van gebruikersprofielen.

RedLightOnline wil u op de hoogte houden van de ontwikkeling van haar Dienst. Indien er bijvoorbeeld een uitbreiding komt of er sprake is van een update zal RedLightOnline dat daarom aan u laten weten. Ook kan RedLightOnline u op de hoogte houden van acties die door haar zijn en/of worden georganiseerd. Dit zal RedLightOnline doen door middel van het versturen van een nieuwsbrief per e-mail.

Mocht u geen e-mailberichten van RedLightOnline willen ontvangen, dan kunt u zich afmelden via uw Account.

RedLightOnline gebruikt automatisch gegenereerde gegevens voor statistische doeleinden alsmede voor beveiliging en verbetering van de Website en de Dienst van RedLightOnline. Deze gegevens kunnen aan derden worden verstrekt voor zover ze volledig zijn geanonimiseerd en niet tot u persoonlijk herleidbaar zijn (geen persoonsgegevens).

Daarnaast houdt RedLightOnline bezoekgegevens bij om de belangstelling voor de verschillende onderdelen van de Website te meten. Hierdoor kan de inrichting van de Website aangepast worden aan de belangstelling en ervaringen van bezoekers.

Gebruik door derden

Zonder uw expliciete toestemming zal RedLightOnline uw persoonsgegevens niet aan derde partijen verstrekken voor direct marketing doeleinden (bijvoorbeeld voor het toezenden van aanbiedingen).

RedLightOnline kan uw gegevens wel verstrekken aan derden voorzover u zelf uitdrukkelijk met betrekking tot een bepaalde derde aangegeven hebt dat u daarvoor toestemming geeft en/of voorzover deze gegevens niet tot u persoonlijk kunnen worden herleid (zoals automatisch gegenereerde informatie, niet zijnde uw IP-adres). Ten slotte kan RedLightOnline uw gegevens aan derden verstrekken indien zij daartoe op basis van wet- en/of regelgeving verplicht is, zij daartoe genoodzaakt is als gevolg van een rechtszaak en/of in het geval zij dat noodzakelijk acht ter bescherming van haar eigen rechten.

De Website kan hyperlinks bevatten waarmee u de Website van RedLightOnline verlaat en op de website van een andere partij terecht komt. RedLightOnline heeft geen zeggenschap over diensten en/of websites van derden waarnaar wordt gelinkt. Het kan dus zo zijn dat op het gebruik van deze diensten en/of websites van derden een ander privacy statement van toepassing is. Dit Privacy Statement van RedLightOnline heeft alleen betrekking op (persoons)gegevens die via de Dienst en de Website zijn verkregen. RedLightOnline accepteert geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor (de werking en/of inhoud van) diensten en/of websites van derden.

5. Op welke wijze beschermt RedLightOnline uw persoonlijke informatie?

RedLightOnline zal passende technische en organisatorische maatregelen nemen om uw (persoons-)gegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Onder andere zorgt RedLightOnline ervoor dat alle persoonsgegevens beveiligd worden opgeslagen.

6. Kennisneming en verbetering van uw gegevens

U kunt uw (persoons-)gegevens altijd bekijken en zonodig wijzigen in uw Account of Profiel.

Daarnaast kunt u een verzoek doen tot inzage in alle gegevens die RedLightOnline over u verwerkt. Dit verzoek kan verstuurd worden naar info@redlightonline.nl. RedLightOnline zal binnen vier (4) weken reageren op dit inzageverzoek. Indien u naar aanleiding van deze reactie van RedLightOnline op het inzageverzoek deze gegevens wenst te wijzigen, verbeteren, aan te vullen of laten verwijderen dan wel afschermen door RedLightOnline, kunt u een verzoek hiertoe doen bij RedLightOnline. RedLightOnline zal binnen vier (4) weken reageren op dit verzoek. In het geval RedLightOnline het verzoek afwijst zal zij in haar mededeling aangeven op welke gronden het verzoek wordt afgewezen.

7. Mogen minderjarigen gebruik maken van RedLightOnline?

Bezoek aan de Website en gebruik van de Dienst van RedLightOnline is toegestaan vanaf de leeftijd van achttien (18) jaar. Door deze Privacy Statement te accepteren, garandeert u dat u achttien (18) jaar of ouder bent.

8. Kan dit Privacy Statement worden gewijzigd?

Dit Privacy Statement kan worden gewijzigd. Deze wijzigingen worden bekend gemaakt op de Website en/of via berichtgeving aan u.

9. Vragen?

Mocht u nog vragen hebben over dit Privacy Statement dan kunt u een e-mail sturen aan info@redlightonline.nl.